Het Beatrixpark in Schiedam

Wandelen, spelen, sporten en lekker eten en drinken!

Wandelen, spelen, sporten en lekker eten en drinken: het kan allemaal in het grootste park van Schiedam, het Prinses Beatrixpark. Het heeft speelweiden, wandelpaden, een heemtuin, kinderboerderij, speeltuin, vijvers en het familie restaurant Parckhoeve

Het Prinses Beatrixpark is het grootste park van de stad en is bereikbaar per auto via de Parkweg en de Schiedamseweg en het Duivenpad. In het park liggen ook sportvelden en het volkstuinencomplex Thurlede.

Het Beatrixpark is in de vijftiger jaren van de vorige eeuw aangelegd ter compensatie van het verdwijnen van het Sterrebos in het zuiden van Schiedam door de aanleg van de Wilhelminahaven. De aanleg van het park was in eerste instantie een arbeidsproject voor werklozen, maar na de watersnoodramp van 1953 vertrokken de arbeiders naar Zeeland om te helpen met de wederopbouw.

Het park moest toen met beperkte hoeveelheid geld en arbeidskracht worden afgemaakt. Het is toen ingeplant met veel jonge, snelgroeiende bomen en heesters, zoals populieren en bosplantsoen. De bedoeling was om de bomen daarna regelmatig uit te dunnen. Dat is echter niet voldoende gebeurd in de periode daarna, waardoor het park dichtgegroeid is en in slechte onderhoudsstaat verkeerde.

Sinds 2012 heeft het Prinses Beatrixpark een metamorfose ondergaan. Door het groot onderhoud aan het groen en het creëren van nieuwe zichtlijnen is het Prinses Beatrixpark veel lichter geworden en is de sociale veiligheid verbeterd. Ook zijn de wandel- en fietspaden opnieuw geasfalteerd, heeft onderhoud aan de bruggen plaatsgevonden, zijn de beschoeiingen vernieuwd en is meer verlichting geplaatst. Het park is nu een aantrekkelijk, veilig en bruisend familiepark voor bezoekers uit Schiedam en de regio.

Rondje park

Op woensdag 16 december 2015 opende Wethouder Alexander van Steenderen de nieuwe brug in het Beatrixpark die de heemtuin en het noordelijke veld van het Beatrixpark met elkaar verbinden. Deze brug maakt het mogelijk om een rondje door het gehele park te lopen. De aanleg van de brug is een van de laatste onderdelen van een grote renovatie van het Beatrixpark.

Bron en meer informatie: Gemeente Schiedam